Veikla

LKKDPS tikslai

  • Nacionaliniu lygiu jungti ir koordinuoti profesinių sąjungų veiklą, įgyvendinant socialinę, ekonominę ir darbo politiką.
  • Atstovauti narius sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas su darbdaviais, jų organizacijomis, valstybės valdžios ir valdymo organais bei kitomis valstybinėmis institucijomis.
  • Mokyti ir šviesti savo narius, konsultuoti teisiniais, darbo ir socialiniais klausimais, teikti metodinę, praktinę, materialinę ir kitokią paramą.
  • Organizuoti ir remti akcijas, ginančias ne tik profesinės sąjungos narių, bet ir visų dirbančiųjų teises.