Veikla

LKKDPS veikla

Lietuvos komercijos ir kooperacijos darbuotojų profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinės Darbo Organizacijos Konvencijomis bei įstatais.

>>