10 priežasčių, kodėl reikia būti profesinės sąjungos nariu ...

   

3.        Profesinė sąjunga derasi dėl kolektyvinės sutarties.

LR kolektyvinių susitarimų ir sutarčių įstatymas, 2 straipsnis. Kolektyvinio susitarimo turinys

Kolektyvinis susitarimas sudaromas dėl darbuotojų, kuriuos atstovauja profesinės sąjungos ar jų susivienijimai, užimtumo, perkvalifikavimo, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, saugos darbe, ekonominių ir socialinių priemonių bei papildomų garantijų

 Kodėl Tau verta būti profesinės sąjungos nariu? >>

1 2 3 4 5 6 7