10 priežasčių, kodėl reikia būti profesinės sąjungos nariu ...

 

2.      Profesinė sąjunga apsaugo savo narius.

LR darbo sutarties įstatymas, 33 straipsnis

Darbuotojai, išrinkti į renkamuosius profesinės sąjungos organus ir nenutraukę su darbdaviu sudarytos darbo sutarties, negali būti atleisti iš darbo darbdavio valia, ar perkelti į kitą darbą be išankstinio to profesinės sąjungos organo išankstinio sutikimo

 Kodėl Tau verta būti profesinės sąjungos nariu? >>

1 2 3 4 5 6 7