Kaip įsteigti profesinę sąjungą?

Laisvai jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, tai pat kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje, ne jaunesni kaip 14 metų ir dirbantys pagal sutartį ar kitais pagrindais, numatytais įstatymų.

Pagrindinis tikslas, dėl ko dirbantieji jungiasi į profesines sąjungas, yra demokratiniais metodais atstovauti ir ginti savo interesus, santykiuose su darbdaviais, valstybinės valdžios ir valdymo organais, darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, darbo ir poilsio laiko, saugaus darbo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo bei kitose svarbiose ekonominėse - socialinėse srityse.

Profesinei sąjungai įsteigti būtina:

  • įmonėje, įstaigoje, organizacijoje turėti ne mažiau kaip 30 steigėjų;

  • arba steigėjai sudarytų ne mažiau kaip 1/5 dalį visų darbuotojų, tačiau ne mažiau kaip 3 darbuotojai.(Pvz. įmonėje dirba 15 darbuotojų, kad įsteigti profesinę sąjungą,norą turi pareikšti ne mažiau kaip 3 darbuotojai).

Darbuotojai, pareiškę norą tapti profesinė sąjungos nariais, rašo du prašymus: vieną - profesinei sąjungai, kitą - darbdaviui.

>>